شکست النصره در حمله به شهرک استراتژیک "باشکوی" در حلب

کد N1080895