فیلم/ گام به گام تا آزادی الرمادی

سیاسی

بین الملل: نیروهای امنیتی عراق در نبرد با گروه تروریستی داعش در الرمادی لحظه به لحظه به آزاد سازی این شهر نزدیک می شوند.

فیلم/ گام به گام تا آزادی الرمادیبین الملل: نیروهای امنیتی عراق در نبرد با گروه تروریستی داعش در الرمادی لحظه به لحظه به آزاد سازی این شهر نزدیک می شوند.

کد N1080529