سفیر جدید ایران وارد اسلام آباد شد

مهدی هنردوست سفیر جدید ایران امروز وارد اسلام آباد پایتخت پاکستان شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمااز اسلام آباد هنردوست پیش از این معاون مدیرکل غرب آسیای وزارت امورخارجه بود. سفیرسابق ایران در یونان نیز از سوابق آقای هنردوست است.
وی بدو ورود در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما تقویت روابط دو کشور را از برنامه ها ی خود دانست و گفت سطح تجارت بین دوکشور با توجه به مشترکات ایران و پاکستان رضایت بخش نیست و باید افزایش یابد.
علیرضا حقیقیان سفیر قبلی کشورمان هفته گذشته پس از پایان ماموریت چهار ساله اش به کشور بازگشت .

4949

کد N1079670