حواشی ثبت نام​‌های امروز انتخابات؛از روحانی سبزپوش و حضور معلولین، تا خواب نیم‌روزی و سلفی خبرنگاران

ششمین روز از ثبت نام نامزدهای انتخابات مجلس دهم توام با حواشی​‌ای بود. تصاویر زیر گوشه‌هایی از این حواشی را نشان می‌دهد.

 

 

 

عکس‌ها از خبرگزاري ها

2727

کد N1079462