فیلم/ جیزان زیر آتش نیروهای ارتش یمن

سیاسی

بین الملل: منطقه سعودی جیزان طی روزهای اخیر از آتش نیروهای ارتش و کمیته های مقاومت مردمی یمن در امان نیست.

فیلم/ جیزان زیر آتش نیروهای ارتش یمنبین الملل: منطقه سعودی جیزان طی روزهای اخیر از آتش نیروهای ارتش و کمیته های مقاومت مردمی یمن در امان نیست.

کد N1077579