فیلم/ عملیات آزاد سازی الرمادی

سیاسی

بین الملل: نیروهای امنیتی و ارتش عراق در عملیات آزاد سازی شهر الرمادی در استان الانبار پیشروی های مهمی کسب کردند و مناطق جدیدی را از داعشی ها پاکسازی کردند.

فیلم/ عملیات آزاد سازی الرمادیبین الملل: نیروهای امنیتی و ارتش عراق در عملیات آزاد سازی شهر الرمادی در استان الانبار پیشروی های مهمی کسب کردند و مناطق جدیدی را از داعشی ها پاکسازی کردند.

کد N1077420