با تصویب مجلس،

شرایط و نحوه انتخابات الکترونیکی تعیین شد

انتخابات,انتخابات مجلس,انتخابات مجلس دهم,انتخابات مجلس خبرگان پنجم

نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تامین نظر شورای نگهبان شرایط انتخابات الکترونیکی، نحوه شمارش آرا و نحوه برخورد با اختلالات انتخابات الکترونیکی را در قالب شش ماده الحاقی به طرح اصلاح موادی از قانون مجلس تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، براساس اصلاح انجام گرفته برای تامین نظر شورای نگهبان، مجلس تصویب کرد در انتخابات الکترونیکی پس از ثبت‌نام رای‌دهنده و بعد از تایید نماینده هیات نظارت، تعرفه رای به صورت کارت الکترونیکی مورد تایید نماینده فرماندار و ناظر صادر و تحویل رای‌دهنده می‌شود.

براساس تبصره این ماده با توجه به انجام کلیه کنترل‌ها توسط سامانه و عدم وجود تعرفه کاغذی و صدور تعرفه به صورت کارت الکترونیکی نیاز به اخذ اثر انگشت از رای‌دهنده در تعرفه نمی‌باشد و پرینت رای الکترونیکی از صندوق در حکم برگه رای می‌باشد.

براساس دیگر مصوبه مجلس در انتخابات الکترونیکی پس از اعلام رسمی پایان رای‌گیری شمارش آرا با دستور نماینده فرماندار و نماینده هیات نظارت با امضای الکترونیکی آنها توسط صندوق الکترونیکی انجام می‌شود.

براساس مصوبه دیگر مجلس، پس از پایان انتخابات بلافاصله صورت‌جلسه الکترونیکی نتیجه انتخابات با امضای الکترونیکی هیات اجرایی مرکز حوزه انتخابیه و هیات نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه تهیه می‌شود و نسخه چاپی آن در پنج نسخه تهیه می‌شود که یک نسخه نزد هیات حوزه انتخابیه می‌ماند و بقیه برای هیات نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت کشور (دو نسخه) و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ارسال می‌شود.

همچنین مجلس مصوب کرد، پس از شمارش آرا صندوق الکترونیکی و صندوق ثبت با نظارت ناظرین پلمب گردیده و همراه نسخه چاپی صورت‌جلسه الکترونیکی نتیجه انتخابات برای بخشداری و فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه ارسال می‌شود.

براساس مصوبه مجلس در صورت اختلال رای‌گیری الکترونیکی در یک شعبه اخذ رای یا یک صندوق با پیشنهاد رئیس شعبه و تصویب فرماندار و تایید هیات نظارت حوزه انتخابیه، انتخابات به صورت غیرالکترونیکی انجام می‌شود.

براساس مصوبه مجلس در انتخابات الکترونیکی کلیه فرآیندهای انتخابات شامل فرآیندهای قبل از روز اخذ رای، فرآیندهای روز اخذ رای و فرآیندهای بعد از روز اخذ رای از طریق سامانه جامع اتوماسیون انتخابات و به صورت الکترونیک انجام می‌شود.

انتهای پیام

کد N1074612