ترکیه و اتحادیه اروپا حریم هوایی خود را بر روی روسیه بستند

تسنیم نوشت: دولت ترکیه و کشورهای عضو اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند حریم هوایی خود را بر روی هواپیماهای نظامی روسیه ببندند.

کد N1072661