موضعگیری معاون وزیر اقتصاد امریکا درباره آزمایشات موشکی ایران

ایرنا نوشت: معاون وزیر اقتصاد آمریکا ضمن ابراز امیدواری نسبت بر اجرای دقیق برجام از سوی ایران بصراحت گفت که آزمایشات موشکی ایران درتعارض با برجام نیستند و تاثیری در سرنوشت این توافقنامه جهانی نخواهند داشت.

ادام زوبین روز پنجشنبه در یک گردهمایی در اندیشکده شورای آتلانتیک آمریکا که برای بحث پیرامون مراحل اجرایی برجام و چالش های احتمالی مربوط به آن و درچهارچوب سری برنامه های 'پروژه ایران 'برگزار شد،ابتدا تصریح کرد که تحریم های اعمال شده علیه ایران با هدف تنبیه و ایجاد خشم و نفرت صورت نگرفته و به امید ایجاد یک تغییر اعمال شده اند.
وی با اشاره به همین هدف و با تصریح این که تحریم های اعمال شده علیه ایران یکی از بزرگترین رژیم های تحریم علیه یک کشور در طول تاریخ بوده است، افزود که طبعا با بروز چنین تغییری لغو این تحریم ها یک ضرورت خواهد بود.
زوبین به این نکته نیز اشاره کرد، همانطور که طرفین این توافق بارها تصریح کرده اند اجرا و ادامه برجام برپایه راستی آزمایی های جدی و دقیق بوده و خواهد بود.
معاون وزیر اقتصاد آمریکا در ادامه آنچه را که او روز اجرای برجام خواند مهمترین مرحله این توافق توصیف کرد و گفت درچنین روزی است که بخش چشمگیری از تحریم ها لغو خواهند شد و ایران مرحله تازه ای از حیات اقتصادی خودرا شروع خواهد کرد.
به گفته زوبین، با برداشته شدن تحریم ها رابطه ایران دوباره با نظام اقتصاد جهانی برقرار خواهد شد و شرکت های مختلف جهان بدون پروا و نگرانی از تحریم ها خواهند توانست بطور نامحدودی از ایران نفت یا گاز خریداری کنند.
زوبین با بیان این که هم اکنون بسیاری از شرکت های تجاری درحال گفت و گو با طرف های ایران و بررسی امکان برقراری مناسبات تجاری با آن ها هستند.
وی افزود که دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت اقتصاد آمریکا ' اوفاک' در نظر دارد هفته آینده جدول راهنمایی در رابطه با حوزه ها و مراحل لغو تحریم ها برای استفاده بازرگانان آمریکایی منتشر کند.
معاون وزرات اقتصاد آمریکا اضافه کرد که در پی لغو برخی از تحریم های خاص آمریکایی، فروش هواپیماهای مسافری و تجهیزات و وسائل یدکی مربوط به ان ها به ایران ، واردات فرش و مواد خوراکی از جمله خاویار و پسته به داخل آمریکا آزاد خواهد شد.
وی تصریح کرد ،با توجه به این که همه یا بسیاری از تحریم های بین المللی در ارتباط با برنامه های هسته ای ایران بوده اند، لذا با شروع مرحله اجرای برجام کشور های گروه 1+5 ملزم به لغو ان ها خواهند بود.
وی در نهایت درپاسخ به سوالی در خصوص آزمایشات موشکی ایران تاکید کرد که گرچه ممکن است این آزمایشات نقض قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل بحساب بیایند اما در تعارض با برجام نخواهند بود و تاثیری در سرنوشت این توافق جهانی نخواهند داشت.

4949

کد N1070290