مذاکره آمانو با صالحی درباره اجرای برجام پس از مصوبه شورای حکام

ایرنا نوشت: یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی صبح پنج شنبه در تماس تلفنی با علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی درباره نحوه اجرای برجام با وی گفت و گو کرد.

آمانو صبح امروز با در تماس تلفنی با دکتر صالحی ، تصویب قطعنامه در شورای حکام و بستن پرونده پی .ام.دی را به وی تبریک گفت و تاکید کرد که فضای جدیدی پس از این مصوبه ایجاد شده است.
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در این گفت و گو تلفنی با رییس سازمان انرژی اتمی درباره نحوه اجرای برجام گفت و گو کرد.
دکتر صالحی گفت تلاش ما ا ین است کارهایمان را به نحوی انجام دهیم که تا دو هفته آینده روز جرایی شدن برجام فرابرسد.
رییس سازمان انرژی اتمی از آژانس بین المللی انرژی اتمی خواست همکارهای لازم در این زمینه را داشته باشد.
صالحی و امانو در این گفت وگو درباره بعضی موضوعات مرتبط با اجرای برجام تبادل نظر کردند.
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی روز 24 آذر قطعنامه پیشنهادی کشورهای 1+5 را تصویب و پرونده مطالعات ادعایی یا پی.ام.دی را مختومه کرد.

4949

کد N1070201