در گفت‌وگو با رئیس مرکز روابط استراتژیک ترکیه بررسی شد

قمار ترکیه و روسیه بر سر قدرت و مشروعیت

کد N1067860