اجمالی/ سعید جلیلی:

ايدئولوژي زدايي سياست خارجي سخن بی مبنایی است

سیاسی

عضو شورای عالی امنیت ملی گفت: از عرصه سياست نميتوان انديشه زدايي و ايدئولوژي زدايي كرد من برخي مياحث در برخي محافل را درك نمي كنم و متوجه نمي شوم كه مي گويند سياست خارجي را بايد ايدئولوژي زدايي كرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعيد جليلي در همایش ملی «گذر از علوم سیاسی غربی به علوم سیاسی اسلامی» که صبح امروز (سه‌شنبه) در تالار شیخ انصاری دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: در سطح نظام ها و دولت ها دغدغه علم آموزي از اين جهت وجود دارد كه براي آنها علوم و آموزش آن مفيد فايده باشد؛ بنابراين دغدغه آموزش علم سياسي هم براي ما از اين قاعده مستثني نيست.

وی ادامه داد: سياست و علوم سياسي از ساحت فكر و انديشه جدا نيست؛ از عرصه سياست نميتوان انديشه زدايي و ايدئولوژي زدايي كرد من برخي مياحث در برخي محافل را درك نمي كنم و متوجه نمي شوم كه مي گويند سياست خارجي را بايد ايدئولوژي زدايي كرد.

عضو شورای عالی امنیت ملی اظهار داشت: كساني جسارت اين را ندارند بگويند بايد انديشه اسلامي را از سياست جدا كرد بنابراين حرف غير منطقي مي زنند و مي گويند انديشه را بايد از سياست جدا كرد؛ بهتر است اين افراد حرف خود را با جسارت بزنند.

 

ادامه دارد...

کد N1066534