رئیس مرکز مطالعات راهبردی وزارت کشور:

ابزارهای مدیریتی ما سکولاریستی است

سیاسی

رئیس مرکز مطالعات راهبردی وزارت کشور با بیان اینکه ما امروز نیاز به گذر از علم سکولار به یک علم بومی داریم، گفت: انقلاب سیاسی ما از جانب انقلاب فرهنگی، پشتیبانی نمی‌شود و دچار نوعی ناهماهنگی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر افتخاری رئیس مرکز مطالعات راهبردی وزارت کشور در همایش ملی «گذر از علوم سیاسی غربی به علوم سیاسی اسلامی» که صبح امروز (سه‌شنبه) در تالار شیخ انصاری دانشگاه تهران برگزار شد، با بیان اینکه همه انقلاب‌ها در تاریخ، دو ملاحظه ساختاری سیاسی و فرهنگی را توأمان در نظر دارند، اظهار کرد: برخی از نظام‌های سیاسی، اولویت را به قدرت سیاسی می‌دهند، زیرا قدرت سیاسی می‌تواند در حوزه‌های دیگر نفوذ کند و کارها را به جلو ببرد.

وی افزود: برخی نظام‌ها نیز اولویت را به حوزه اجتماعی می‌دهند، زیرا پشتوانه‌ای برای قدرت سیاسی است؛ بنابراین ما نظام‌های سیاسی قدرت‌بنیان و نظام‌های سیاسی اجتماعی شده داریم.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی وزارت کشور تاکید کرد: بنابر سنت اسلامی و ترجمه انقلاب اسلامی به رهبری امام(ره)، نگاه حاکم بر انقلاب اسلامی مبتنی بر نوع دوم نظام‌های سیاسی یعنی نظام سیاسی اجتماعی شده است.

افتخاری ادامه داد: اگر در یک جامعه‌ای، نظام‌های سیاسی بنیان‌های اجتماعی خود را از دست بدهند، دچار زوال خواهند شد، چرا که قدرت اجتماعی در شالوده یک نظام سیاسی شکل می‌گیرد. انقلاب فرهنگی که در ابتدای انقلاب اسلامی مطرح شد، متولی همین حوزه بود چرا که امام(ره) اعتقاد داشت انقلاب به نسلی پاک نیاز دارد.

وی افزود: انقلاب فرهنگی چیزی مخالف و معارض انقلاب سیاسی نبود، بلکه مُقَوِّم آن بود.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی وزارت کشور با تاکید بر اینکه بنیادهای اجتماعی یک جامعه توسط کانون‌های خانواده شکل می‌گیرد، گفت: نهادهای مدنی مانند آموزش و پرورش، آموزش عالی و حوزه‌های فرهنگی از دیگر کانون‌هایی است که بنیادهای اجتماعی را بعد از خانواده شکل می‌دهد و هویت اجتماعی را می‌سازد.

افتخاری خاطرنشان کرد: بررسی و کارکرد انقلاب فرهنگی از این حیث اهمیت دارد که ما چقدر به تولید قدرت اجتماعی در ابتدای انقلاب حساس بودیم. البته امروز آن مقدار که به قدرت اجتماعی توجه داریم، به قدرت سیاسی توجه نکردیم.

وی با بیان اینکه علم سیاست، علمی است که اداره امور جمعی را در جامعه عهده‌دار باشد، تاکید کرد: ما انقلاب سیاسی کردیم، اما ابزارهای مدیریتی را در بهترین حالت، سکولار قرار دادیم؛ یعنی کسی که می‌خواهد مدیر شود، آموزه‌هایی به او می‌دهیم که سکولاریستی است، بنابراین این آموزه‌ها عملاً در نظام اسلامی جواب نمی‌دهد. همه ابزارهای مدیریتی ما باید متناسب با نظام اسلامی باشد.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی وزارت کشور تصریح کرد: ما امروز نیاز به گذر به یک علم بومی داریم؛ یعنی گذر از علم سکولار به علم اسلامیِ که نیازهای بومی ما را هم تامین کند.

افتخاری گفت: ما دچار نوعی ناهماهنگی بین انقلاب اسلامی و انقلاب فرهنگی شدیم؛ یعنی انقلاب سیاسی ما از جانب انقلاب فرهنگی پشتیبانی نمی‌شود. اگر بخواهیم این گذر از علم سکولار معنادار باشد، دولت‌ها باید با شعار «آموزش و پرورش» بر سر کار بیایند.

وی در پایان با تاکید بر اینکه حوزه‌های آموزشی و تربیتی ما باید در اولویت قرار بگیرد، خاطرنشان کرد: به نهاد خانواده باید به صورت اورژانسی رسیدگی کنیم. اگر نگران آینده انقلاب اسلامی هستیم، باید به علم عملی که به خانواده منتقل می‌شود، توجه داشته باشیم.

 

 

کد N1066495