فیلم/ کنترل کامل ارتش سوریه بر فرودگاه «مرج السلطان»

سیاسی

بین الملل: نیروهای ارتش سوریه در ادامه نبرد با تروریست های تکفیری کنترل کامل فرودگاه مرج السلطان در غوطه شرقی در حومه دمشق را به دست گرفتند.

فیلم/ کنترل کامل ارتش سوریه بر فرودگاه «مرج السلطان»بین الملل: نیروهای ارتش سوریه در ادامه نبرد با تروریست های تکفیری کنترل کامل فرودگاه مرج السلطان در غوطه شرقی در حومه دمشق را به دست گرفتند.

کد N1066440