مرحوم عسگراولادی در جلسه با میرحسین موسوی چه گفت و چه شنید؟/ روایت یکی از حاضران جلسه را ببنید

پس از انتخابات سال ۸۸، مرحوم عسگراولادی به همراه چند چهره اصولگرا به دفتر میرحسین موسوی می‌رود و او را نصیحت می‌کند.

مرحوم عسگراولادی در جلسه با میرحسین موسوی چه گفت و چه شنید؟/ روایت یکی از حاضران جلسه را ببنیدپس از انتخابات سال ۸۸، مرحوم عسگراولادی به همراه چند چهره اصولگرا به دفتر میرحسین موسوی می‌رود و او را نصیحت می‌کند.

به گزارش خبرآنلاين، عسگراولادی امیدوار از در اتاق خارج می‌شود اما وقتی به آسانسور می‌رسد امیدش را از دست می‌دهد. روایت یحیی آل اسحاق که یکی از افرادي که همراه عسگراولادی بود را ببینید. 

 

 

27503

 

کد N1066382