14 زن در انتخابات شوراهای شهری در عربستان سعودی پیروز شدند

واحدمرکزی خبر نوشت: 14 زن در انتخابات شوراهای شهری در عربستان سعودی پیروز شدند.

به گزارش شبکه تلویزیونی العالم، کمیسیون برگزاری انتخابات در عربستان سعودی از پیروزی 14 زن در انتخابات شوراهای شهری این کشور خبر داد. 900 نفر در این انتخابات نامزد شده بودند. این نخستین بار بود که در عربستان سعودی به زنان اجازه نامزد شدن و رأی دادن در انتخابات داده شد.
زنان برنده انتخابات در حوزه های انتخابیه مکه مکرمه و ریاض و استانهای جوف ، احصاء و تبوک هستند. این انتخابات با مشکلات بروکراتیک زیادی همراه بود.
شوراهای شهری در عربستان سعودی فقط اجازه رسیدگی به مسائل خیابانها و میادین و برخی امور شهری دیگر دارند.
شایان ذکر است که زنان در عربستان سعودی همچنان از حق رانندگی محروم هستند.

4949

کد N1066186