توصیه شهرام جزایری به بابک زنجانی

بابک زنجانی, شهرام جزایری

شهرام جزایری معتقد است که پرونده او یک پرونده ساده کیفری است.

او در گفت و گوي مفصلي که با خبرآنلاين داشت، در پاسخ به سوالي که نظرش را درباره پرونده بابک زنجاني مي ​پرسيد، گفت: پرونده او يک پرونده ساده کيفري است. البته با حجم بالايي از اتهامات مالي. بنده به کيفر خواست دادستان محترم احترام مي گذارم.جزايري با انتقاد از گمانه زني هاي رسانه اي درباره اين پرونده، متذکر شد: طبق قانون حفظ حقوق شهروندي او تا اين لحظه "متهم" است و بر اساس قانون، اصل بر برائت متهم بوده و متهم حق دارد در پناه قانون از امنيت لازم برخوردار باشد. به عنوان يک شهروند عادي به رسيدگي هاي دستگاه قضايي اعتماد کامل دارم. بهتر است اجازه دهيم حکم قطعي دستگاه قضايي صادر شود و پس از آن اظهارنظر كنيم .توصيه او که 15 سال پيش دادگاهي شبيه دادگاه زنجاني را تجربه کرده بود، به اين متهم نفتي تنها يک خط است و آن اينکه «صادق باشد که النجات في صدق».مشروح اين گفت و گو را اينجا بخوانيد.


کد N1064684