راست گرایان در انتظار شگفتی؛

برگزاری دور دوم انتخابات محلی در فرانسه

سیاسی

فرانسه امروز یکشنبه در حالی شاهد برگزاری دور دوم انتخابات محلی خواهد بود که حزب راست افراطی «جبهه ملی» به رهبری «مارین لوپن» به شدت مشتاق پیروزی در حداقل یکی از ۱۳ حوزه سیاسی کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، انتخابات محلی فرانسه آزمونی برای سنجش توان «جبهه ملی» به جلب حمایت مردم از عقاید افراطی خود خواهد بود.

در دور نخست که یک هفته پیش برگزار شد، حزب جبهه ملی در شش حوزه برتری خود را به اثبات رساند حال آنکه نتایج نظرسنجی ها نشان می دهد که از آن زمان به بعد، محبوبیت حزب راست میانه «جمهوری خواهان» به رهبری «نیکلا سارکوزی» رئیس جمهوری اسبق فرانسه، رو به افزایش بوده است.

در دور نخست، جمهوری خواهان حزب حاکم «سوسیالیست» را که شاخص ترین چهره آن «فرانسوا اولاند» رئیس جمهوری فعلی فرانسه است، به جایگاه سوم تنزل دادند.

در این  میان، نامزدهای سوسیالیست برای آنکه مانع از پیروزی حزب جبهه ملی شوند، در مناطقی که از محبوبیت کمتری برخوردار بودند، به نفع نامزد های حزب راست میانه از دور رقابت خارج شدند.

بنابراین، انتظار می رود که حزب جبهه ملی در دور دوم برای کسب پیروزی در حداقل یک حوزه سیاسی نیز با چالش های فراوانی مواجهه باشد.  

با این حال، رقابت در برخی مناطق بسیار تنگاتنگ پیش خواهد رفت و همه چشم انتظار آن هستند تا ببینند که حزب جبهه ملی که مخالف سرسخت مهاجر پذیری است چه جایگاهی را در آینده سیاسی فرانسه اشغال خواهد کرد.  

کد N1063703