امیرعبداللهیان: تهیه فهرست معارضه به عهده سازمان ملل است

واحد مرکزی خبر نوشت: معاون عربی ـ آفریقای وزیر امور خارجه تاکید کرد بحران سوریه فقط از طریق راه حل سیاسی و مبتنی بر گفتگوهای سوری-سوری حل و فصل می شود.

استفان دیمیستورا در گفتگوی تلفنی با امیرعبداللهیان معاون عربی افریقای وزیر امور خارجه ایران ، آخرین تلاش ها برای حل سیاسی بحران سوریه را تبیین و بر اهمیت نقش جمهوری اسلامی ایران در این مسیر تاکید کرد.

حسین امیرعبداللهیان نیز با تشکر از تلاش های نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه تاکید کرد: برگزاری نشست ریاض و ارائه فهرست معارضه از جانب عربستان خارج از توافق جمعی وین است و تهران آن را تایید نمی کند.

وی افزود: تهیه فهرست معارضه معتقد به راهکار سیاسی و فهرست گروه های تروریستی در حیطه تلاش های سازمان ملل قرار دارد و ما از نقش فعال این سازمان در این باره حمایت می کنیم.

امیرعبداللهیان رفع بحران سوریه را صرفا در گرو راهکار سیاسی و بر مبنای گفتگوهای سوری-سوری میان معارضه معتقد به راهکار سیاسی و حکومت دانست.

52261

کد N1063696