مهدی هاشمی به مرخصی آمد

باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: وکیل مهدی هاشمی در رابطه با مرخصی موکل خود از زندان توضیحاتی ارائه داد.

سید وحید ابوالمعالی  در رابطه با مرخصی موکل خود، اظهار داشت: مهدی هاشمی از روز اربعین به مدت سه روز برای مرخصی آمد و پس از اتمام دوره مرخصی یعنی روز شنبه خودش را به زندان اوین معرفی کرد.

وی در ادامه، در رابطه با زمان مرخصی بعدی مهدی هاشمی، بیان داشت: برنامه مشخصی برای مرخصی بعدی وجود ندارد.
17213

 

کد N1061927