قبرس مجوز استفاده از پایگاهش به روسیه را داد

سیاسی

قبرس یونانی نشین اجازه استفاده از پایگاه خود به جنگنده های روسی در شرایط سخت را اعطا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، رئیس جمهور قبرس یونانی نشین گفت جنگنده های روسی می توانند از پایگاه های هوایی کشورش در جنگ علیه داعش در سوریه استفاده کنند.

وی که سرگرم دیدار از یونان برای دیدار با همتایان یونانی و مصری خود است گفت هواپیماهای روسی می توانند در صورت نیاز از پیگاه های هوایی کشورش استفاده کنند.

وی همچنین گفت کشتی های روسیه هم می توانند از بنادر کشورش در شرایط سخت استفاده کنند.

نیکوس آناستادیاسس در عین تصریح کرد هدف از این کار کمک است و نه تسهیل جنگ.

کد N1061206