مدیر عامل مرکز مطالعات راهبردی ستاد اجرایی فرمان امام(ره) :

مفهوم سازی مناسبی در حوزه اقتصاد مقاومتی صورت نگرفته است

مدیر عامل مرکز مطالعات راهبردی ستاد اجرایی فرمان امام(ره) با بیان این که در کشور در حوزه مفهوم سازی سیاست‌ها و مولفه‌های اقتصاد مقاومتی مفهوم سازی انجام نشده است گفت: در ستاد اجرایی فرمان امام اقدامی در زمینه‌ی مفهوم سازی اقتصاد مقاومتی انجام دادیم و توانستیم این سیاست‌ها را به شکل مفهوم راهبردی درآورده و به همدلی تبدیل کنیم که نمونه کمیابی در کشور است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،قریب در همایش توسعه و تعالی اقتصاد که در مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه شهیدبهشتی برگزار شد، با بیان اینکه در حوزه اقتصاد مقاومتی حرف و گفته زیاد داشته‌ایم اما در حوزه عمل آن طور که باید تلاش قابل توجه از سوی حوزه‌های اقتصادی نداشته‌ایم اظهار کرد: چالش اصلی موضوع این است که مفهوم سازی مناسبی در حوزه اقتصاد مقاومتی صورت نگرفته است که ستاد اجرایی فرمان امام در این حوزه وارد عمل شد.

وی با اشاره به اینکه ستاد اجرایی فرمان امام تا پایان سال 92 که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به دستگاه‌ها ابلاغ شد در رابطه با مفهوم سازی آن اقدام کرد افزود: ازمدیران و کارشناسان ستاد، بسیج عمومی شد و 40 پیشنهاد به دست مارسید که ازآن میان سه پیشنهاد برتر را مبنای کار مدل سازی در ستاد قرار دادیم و در مرحله اول باز تعریفی ازمبانی نظری اقتصاد مقاومتی داشتیم.

مدیرعامل مرکز مطالعات راهبردی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) با بیان این که اقتصاد مقاومتی با دو رویکرد سلبی و ایجابی مورد توجه قرار گرفت توضیح داد: در رویکرد سلبی به کاهش آسیب پذیری و دررویکرد ایجابی به افزایش توانمندی‌ها توجه کردیم.

وی توضیح داد: به دنبال کاهش آسیب پذیری و افزایش توانمندی و در نتیجه آن تاب آوری بودیم؛ چرا که تاب آوری محور اصلی و مفهوم اصلی در اقتصاد مقاومی است و می‌توان گفت که حاصل جمع قدرت‌ها و فرصت‌ها بهره گیری از آن، پیشرفت وتوسعه را به ارمغان می‌آورد و کاهش ضعف‌ها و پرهیز از تهدیدها باعث کاهش آسیب پذیری‌ها می‌شود.

قریب در ادامه به انگیزهای مقام معظم رهبری در تدوین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: از انگیزه‌های تدوین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استفاده از ظرفیت مادی و معنوی موجود، حل مشکلات دیرپای اقتصادی، ، مقابله با تحریم‌ها و کاهش کامل تاثیر پذیری اقتصاد کشور از بحرانهای اقتصادی جهانی است.

مدیرعامل مرکز مطالعات راهبردی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) با بیان این که در ستاد اجرایی فرمان امام مولفه‌های اصلی تاب آوری و مقاوم سازی را مشخص کردیم که شامل استحکام ، پرتدبیری، افزونگی، بازیابی و واکنش هستند خاطر نشان کرد: در ستاد اجرایی فرمان امام(ره) در یک اقدام تطبیقی از 24 سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری ،18 سیاست مرتبط را مشخص کرده و اقدامات لازم را در راستای تحقق آن و مفهوم سازی سیاستهای اقتصاد مقاومتی انجام دادیم.

انتهای پیام

کد N1061050