تصویر اعدام در ملاءعام دو سوری به اتهام همکاری با دولت اسد

سوریه,بشار اسد

نیروهای مخالف اسد موسوم به ارتش آزاد در حال اعدام دو شهروند سوری به اتهام داشتن ارتباط و همکاری با دولت سوریه در ملاء هستند.

4949

کد N1059864