همراهان رئیس جمهور در جمع دانشجویان چه کسانی بودند؟

حسن روحانی,دانشجو

حسن روحانی امروز در جمع دانشجویان در دانشگاه صنعتی شریف حاضر شد. در لحظه ورود رئیس جمهور، وزیر بهداشت، وزیر علوم و حسین فریدون او را همراهی می کردند.

 

 

عکس از تسنیم

29213

کد N1058253