قرائت گزارش روند اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در مجلس

سیاسی

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در صحن علنی مجلس قرائت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در صحن علنی مجلس قرائت شد.

بر اساس این گزارش، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار حاوی ۲۹ ماده است که در آنها ۴۷ حکم قانونی وجود دارد که از میان این تعداد حکم ۸ مورد آن به طور کامل اجرایی شده، ۱۰ حکم قانونی به طور ناقص یا اثربخشی کم اجرا شده. اجرای ۲ حکم قانونی قابل ارزیابی نیست و ۲۴ حکم قانونی نیز تا آبان ۱۳۹۴ اجرا نشده است. همچنین یک مورد از آئین نامه های اجرایی نیز باقی مانده است.

بر اساس این گزارش همچنین بررسی عملکرد دستگاه های مسئول اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ نشان می دهد که به جز تعداد اندکی ماده، دولت و اکثر دستگاه های اجرایی به تکالیف خود در این قانون عمل نکرده اند به طوری که حدود ۵۱ درصد از احکام این قانون تاکنون اجرا نشده، ۲۷ درصد احکام نیز به شکل ناقص یا با اثربخشی کم اجرا شده است و تنها حدود ۱۷ درصد از احکام قانون مربوطه به طور کامل اجرا شده است.

بر این اساس از آنجائی که دولت یازدهم بهبود محیط کسب و کار را در اولویت برنامه های خود قرار داده و رئیس جمهور بارها بر ضرورت اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تاکید کرده است، از دولت و همه دستگاه های اجرایی که در این قانون تکالیفی برای آنها تعیین شده است انتظار می رود برای حمایت از فعالان اقتصادی و کارآفرینان ایرانی با جدیت بیشتر به وظایف خود در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار عمل نمایند.

کد N1056035