نجفی: ایران ارزیابی جامع خود از گزارش آمانو را به صورت مکتوب ارائه می کند

ایرنا نوشت: رضا نجفی نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: جمهوری اسلامی ایران بر اساس بند 9 نقشه راه، در آینده نزدیک به صورت کتبی ارزیابی جامع خود در مورد گزارش مدیرکل را ارائه خواهد کرد.

وی روز شنبه اظهار داشت: همانگونه که معاون وزیر امور خارجه کشورمان نیز تاکید کرد گزارش برخی نقاط منفی دارد که از نظر ما مردود است, از جمله در بخش جمع بندی نهایی گزارش ادعاهایی مبنی بر انجام 'برخی مطالعات مرتبط' .
نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکید کرد: اگر چه گزارش در کل حاکی از عدم انحراف در برنامه هسته ای ایران و بطلانی بر همه ادعاهای ١٢ سال گذشته مبنی بر وجود یک برنامه سلاح هسته ای در ایران است، ولی حتی برخی ادعاها در همان حد نیز مورد تایید نیست.
نجفی اظهار داشت: ما هم اکنون در حال بررسی دقیق گزارش و تدوین ارزیابی کتبی خود هستیم و بر اساس بند 9 نقشه راه آن را ارائه خواهیم کرد. البته در حال حاضر تمرکز ما معطوف به قطعنامه پیشنهادی 1+5 و بستن موضوع در شورای حکام است.
یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی چهارشنبه شب گزارش ارزیابی نهایی خود از مسائل گذشته و حال ایران را ارائه کرد. قرار است طبق برجام، کشورهای 1+5 پیش نویس قطعنامه ای را
به 35 عضو شورای حکام بدهند تا پرونده مسائل گذشته و حال ایران بسته شود.
اعضای شورای حکام در جلسه 15 دسامبر- 24 آذر - خود درباره بسته شدن پرونده مسائل گذشته و حال ایران یا همان پی.ام.دی. تصمیم بگیرند.

4949

کد N1055302