اسرائیل مخفیانه برای مقابله با سامانه موشکی روسیه آموزش دیده است

منابع دیپلماتیک و نظامی اعلام کردند: اسرائیل به طور مخفیانه راه‌های شکست دادن سامانه دفاع موشکی روسیه را که در خاورمیانه مستقر شده، فراگرفته است.

کد N1054155