از سوی سفارت کشورمان در لبنان برگزار شد

مراسم بزرگداشت مرحوم رکن‌آبادی در بیروت

کد N1053890