تصاویر عکاس رویترز از تبادل زندانیان جبهه النصره با نظامیان لبنانی

کد N1052155