دولت داود اوغلو از پارلمان ترکیه رأی اعتماد گرفت

واحد مرکزی خبر نوشت: کابینه حزب عدالت و توسعه ترکیه رای اعتماد مجلس این کشور را دریافت کرد.

 کابینه پیشنهادی احمد داوداغلو رهبر حزب عدالت و توسعه که از سوی رییس جمهور این کشور نیز مورد تایید قرار گرفته بود با دریافت 315 رای موافق نمایندگان مجلس به عنوان شصت و چهارمین دولت این کشور برای یک دوره چهارساله کار خود را آغاز کرد.

مجلس ترکیه دارای 550 نماینده است که رای مثبت حداقل  276 نماینده برای تایید دولت لازم است.

حزب عدالت و توسعه دارای 317 کرسی در مجلس ترکیه است.

52310

کد N1051011