جدیدترین فیلم سرلشکر قاسم سلیمانی در سوریه

جدیدترین فیلم منتشرشده از حاج قاسم سلیمانی به همراه شیخ اکرم الکعبی، دبیرکل جنبش مقاومت اسلامی عراق (حرکه النجباء) که در وب‌سایت نسیم منتشر شده؛ این فیلم مربوط به چند روز اخیر در سوریه است.

جدیدترین فیلم سرلشکر قاسم سلیمانی در سوریهجدیدترین فیلم منتشرشده از حاج قاسم سلیمانی به همراه شیخ اکرم الکعبی، دبیرکل جنبش مقاومت اسلامی عراق (حرکه النجباء) که در وب‌سایت نسیم منتشر شده؛ این فیلم مربوط به چند روز اخیر در سوریه است.

 

 

 

29503

 

کد N1050424