سه افسر نظامی ترکیه بازداشت شدند

واحد مرکزی خبر نوشت: مقامات قضائی ترکیه حکم بازداشت سه افسر نظامی شامل دو مقام ارشد نظامی این کشور را صادر کردند.

مقامات قضائی ترکیه حکم بازداشت سه افسر نظامی شامل دو مقام ارشد نظامی این کشور را به اتهام فعالیت های جاسوسی برای گروههای تروریستی صادر کردند.
براساس اظهارات مقامات ترکیه این افراد با یک گروه تروریستی در مورد بازرسی کامیون های اطلاعاتی این کشور در سال 2014 همدستی کرده اند.
به گزارش خبرگزاری آناتولی از استانبول،ژنرال حمزه جلب اوغلو از مقامات ارشد نظامی ترکیه به تشکیل و مدیریت سازمان تروریستی مسلحانه و تلاش برای سرنگونی دولت این کشور محکوم شده است.
مقامات قضائی ترکیه همچنین ژنرال ابراهیم آیدین نظامی بازنشسته و برهان الدین جهانگیرلو را نیز به جرم مشابه و همچنین جاسوسی علیه دولت این کشور محکوم کردند.
عرفان فیدان، دادستان کل ترکیه گفت  مقامات قضائی به منظور تلاش برای کسب اطلاعات بیشتر در باره تبانی افراد برای بازرسی از کامیون های امنیتی و اطلاعاتی آنکارا در 2014 متهمان را به دادگاه احضار کردند.
در ژانویه سال گذشته میلادی،مسئولان ژاندارمری استان های هاتیا و ادانای ترکیه چند دستگاه کامیون امنیتی حامل مهمات و اسلحه را، برغم ممنوعیت قوانین امنیتی ، برای بازرسی متوقف کردند.
براساس اظهارات وزیر کشور ترکیه،این کامیون ها در حال انتقال اسلحه و مهمات برای شمال سوریه بودند.
افزون برآن، اخیرا دو روزنامه نگار برجسته ترک به دلیل انتشار گزارش هایی در باره بازرسی از کامیون ها امنیتی بازداشت شدند.

52310

کد N1049990