روسیه چگونه برای سوریه "سلاح" ارسال می‌کند؟

تصاویری از ارسال محموله های تسلیحاتی روسیه به سوریه را مشاهده می کنید که در شبکه های مجازی منتشر شده است.

روسیه چگونه برای سوریه "سلاح" ارسال می‌کند؟تصاویری از ارسال محموله های تسلیحاتی روسیه به سوریه را مشاهده می کنید که در شبکه های مجازی منتشر شده است.

 

 

 

52310

کد N1049579