نواز شریف:

توسل به زور و قدرت نظامی راه حل مبارزه با تروریسم نیست

سیاسی

نخست وزیر پاکستان گف: تجربه به ما ثابت کرده است نمی توان با توسل به زور و قدرت نظامی تروریسم و افراطی گرایی را شکست داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «پاکستان»، «نواز شریف» نخست وزیر پاکستان در کنفرانس کشورهای مشترک المنافع در پاریس گفت: پاکستان برای مقابله با تروریسم در پاکستان طرح «برنامه اقدام ملی» را به اجرا در آورده که شامل اجماع ملی برای مبارزه با شکنجه و درگیری، کنترل مدارس دینی و مذهبی، مبارزه با کمک مالی به تروریستها، اصلاح سیستم عدالت کیفری، کنترل اینترنت و شبکه های اجتماعی، تشکیل نیروی مبارزه با تروریسم است.

نواز شریف در کنفرانس کشورهای مشترک المنافع با موضوع «شکنجه و افراط گرایی» افزود: نمی توان با  توسل به زور و قدرت نظامی با تروریسم و افراطی گرایی مبارزه کرد بلکه باید برنامه ای حساب شده برای آن در نظر گرفت. پاکستان هرگونه تروریسم را از طرف هر فرد و گروهی به شدت محکوم می کند. کشتن افراد بی گناه به هر نحوی جایز نیست. پاکستان خود قربانی تروریسم است و تلاش ما در مبارزه با تروریسم مثال زدنیست. تروریستها در حال عقب نشینی از مواضع خود هستند.

او در ادامه سنخان خود گفت: پاکستان با جامعه جهانی در مبارزه با تروریسم همکاری می کند. ما به معاهده های سازمان ملل در مبارزه با تروریسم احترام می گذاریم و از تلاشهای جهانی در مبارزه با خطرات گروه تروریستی داعش حمایت می کنیم.

او در ادامه در مورد مسئله آوارگان و پناهندگان گفت: انسانها از بدو تاریخ بشری مهاجرت داشته اند و در عصر حاضر تعداد بیشماری از پناهندگان از طریق دریای مدیترانه به کشورهای اروپایی مهاجرت می کنند و این مورد توجه دنیا قرار گرفته است. اکثر مهاجرین به دلیل ظلم وستم و درگیریهای به وجود آمده از وطن خود مهاجرت می کنند. جلوگیری و ممانعت موقتی از مهاجرت این پناهندگان راه حل مسئله نیست. نیاز است برای پاسداری از حقوق پناهندگان برنامه ای مدون تهیه شود. پاکستان کشوریست که تعداد بسیاری از شهروندان آن از ۳۵ سال پیش مهاجرت کرده و در اروپا زندگی می کنند.

کد N1049400