ادعای مضحک روزنامه بحرینی درباره گزارش های سفارشی ایران!

سیاسی

یک روزنامه بحرینی با اشاره به گزارش های منتشر شده از سوی سازمان های حقوقی بین المللی درباره نقض حقوق بشر در این کشور، در ادعایی مضحک مدعی شد این سازمانها در حال انجام سفارش های ایران هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «سعید الحمد» روز یکشنبه در روزنامه «الایام» بحرین نوشت: «درحالی که هنوز مدتی از انتشار گزارش «دیده بان حقوق بشر» درباره کشور ما نگذشته است، شبکه العالم آن گزارش را گرفت و به آن پرداخت. درست همان طور که به همه گزارش های صادر شده از این «دکان ها» ]سازمانها[ در دنیا می‌پردازد.»

این روزنامه بحرینی که پاسخی قانع کننده برای رد گزارش های مکرر سازمانهای حقوقی بین‌المللی درباره نقض حقوق شهروندان بحرینی ندارد، در ادامه ادعا می‌کند که این سازمان ها همگی با ایران در ارتباط هستند!

الایام بحرین همچنین ادعا کرده است که این سازمان های حقوقی، بحرین را در رأس فهرست کشورهای هدف خود قرار داده‌اند، زیرا ایران از آنها چنین کاری را خواسته است و این گزارش های «سفارشی» سرشار از مطالب اغراق شده و ساختگی هستند و به همین دلیل است که بحرین هیچ گاه از فهرست گزارش های این سازمان ها حذف نمی شود.

در حالی که طبق گزارش های مکرر سازمان های مدافع حقوق بشر، بحرین درهای خود را به روی کارشناسان و بازرسان بین المللی این سازمان ها بسته است، این روزنامه بحرینی مدعی شد که این کشور سعی کرده است اطلاعات، حقایق و واقعیت ها را با جزئیات در اختیار این سازمان ها قرار دهد ولی این تلاش ها بی نتیجه و بی فایده بوده است.

کد N1048568