سودای جنگ داونینگ استریت را رها نمی کند؛

تلاش «فالون» برای متقاعد کردن انگلیسی‌ها برای حمله به سوریه

سیاسی

وزیر دفاع انگلیس در ادامه تلاش های دولت این کشور برای متقاعد کردن پارلمان برای حمله به سوریه، عنوان داشت که حملاتی نظیر حوادث پاریس در بریتانیا نیز بسادگی امکان وقوع دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «مایکل فالون» در مصاحبه با ساندی تایمز با بیان این مطلب در ادامه گفت: داعش فقط با استفاده از قوه قهریه از بین خواهد رفت.

در این مصاحبه وزیر دفاع بریتانیا بر تلاشهای خود و دولت این کشور برای جلب نظر موافق نمایندگان پارلمان بریتانیا برای انجام حملات هوایی علیه داعش در سوریه افزود و در مورد مخالفت های رهبر حزب کارگر با حمله به سوریه نیز گفت: در صورتی که جرمی کوربین، رهبر حزب اصلی مخالف کارگر، از نمایندگان این حزب در مجلس عوام بریتانیا بخواهد تا علیه این حملات رای دهند، آنگاه جلب حمایت پارلمانی با دشواریهای بیشتری روبرو خواهد شد.

هفته گذشته دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا، در پارلمان این کشور از طرح خود برای آغاز حملات هوایی علیه نیروها و مواضع داعش در سوریه، دفاع کرد و گفت که حمله به داعش در سوریه به نفع انگلیس است.

وی در حضور نمایندگان مجلس عوام، از تهدیدی که گروه‌های افراطی برای بریتانیا ایجاد می‌کنند سخن گفت و در عین حال تاکید کرد که امنیت بریتانیا نباید به عهده دیگران گذاشته شود.

در حال حاضر کشورهایی مانند آمریکا، فرانسه و روسیه عملیات هوایی علیه نیروهای داعش انجام می‌دهند و رهبر حزب کارگر انگلیس نیز تحت فشار است که نمایندگان این حزب بتوانند راسا با طرح کامرون موافقت یا مخالفت کنند و در این مورد تابع سیاست حزبی نباشند.

خود کوربین به طور تلویحی با چنین مداخله‌ای در سوریه مخالفت کرده است اما برخی از اعضای حزبش در این مورد با او موافق نیستند. در عین حال رهبر حزب کارگر امیدوار است تا حزبش در این باره و تا پیش از رای‌گیری پارلمانی به یک اجماع برسد.

کد N1048258