تظاهرات مردم اروپا علیه جنگ افروزی غرب در سوریه

سیاسی

هزاران نفر از مردم انگلیس و اسپانیا علیه جنگ افروزی کشورهای غربی در سوریه و همچنین امکان گسترش حملات کشورهای غربی به این کشور جنگ زده اقدام به برگزاری تظاهرات کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، هزاران نفر در مادرید و لندن با برگزاری تظاهرات نسبت به حضور احتمالی کشورهایشان در حمله به سوریه اعتراض کردند.

بر اساس این گزارش فقط در لندن بیش از پنج هزار نفر با تجمع در مرکز پایتخت انگلیس و حمل پلاکاردهایی که بر روی آنها نوشته شده بود «سوریه را بمباران نکنید»، «کامرون را بیاندازید نه بمب ها را»، «نفت روی آتش نریزید» نسبت به حضور احتمالی انگلیس در حمله به سوریه اعتراض کردند.

این وضعیت در حالی است که قرار است ظرف روزهای آینده پارلمان انگلیس درباره حمله جنگنده های این کشور به سوریه تصمیم گیری کند.

در شهر مادرید اسپانیا نیز در حدود شش هزار نفر در اعتراض به حضور احتمالی کشورشان در حمله به سوریه دست به تظاهرات زدند.

به گزارش مهر، حملات جمعه ۲۲ آبان پاریس بهانه ای شده تا کشورهای غربی تصمیم به حمله به سوریه به بهانه مبارزه با داعش بگیرند. البته به نظر می رسد که هدف این کشورها بیش از آنکه بر مبارزه با داعش متمرکز باشد بر حفظ توازن قوا با روسیه در سوریه متمرکز است.

کد N1047724