فیلم/ پیشروی ارتش سوریه در مناطق مختلف حومه حلب

سیاسی

بین الملل: نیروهای ارتش سوریه در نبرد با تروریست های تکفیری پیشروی هایی را در مناطق مختلف حومه حلب به دست آوردند.

فیلم/ پیشروی ارتش سوریه در مناطق مختلف حومه حلببین الملل: نیروهای ارتش سوریه در نبرد با تروریست های تکفیری پیشروی هایی را در مناطق مختلف حومه حلب به دست آوردند.

کد N1047709