مقایسه آرای هاشمی رفسنجانی در دوره های مختلف خبرگان،ریاست جمهوری و مجلس

نامه نیوز نوشت:رئیس سابق قوای مقننه و مجریه یک بار در دهه 50، پنج بار در دهه 60، سه بار در دهه 70 و دوبار در در 80 در انتخابات مختلف شرکت کرده است.

کد N1046193