روزنامه ایران:از برخی تریبونها رسماً فرمان حذف اعندالیون و اصلاح طلبان در انتخابات صادر می شود

ایران نوشت:رقابت بر سر کرسی نمایندگی مجلس همواره با این آفت روبرو است که همواره نمایندگان برخی مناطق یا برخی طوایف و جریان ها برای حفظ موقعیت خویش از هیچ تلاشی برای تخریب رقیب دریغ نمی کنند

طی روزهای اخیر شواهدی از این حرکت تخریبی در فضای سیاسی نمایان شده است به گونه ای که نمایندگان و سران برخی جناح های سیاسی چنان علیه رقیبان خویش جبهه گشوده اند که گویی وکالت و ماندن در قدرت حق ابدی آنها است و مردم تکلیفی جز این ندارند که در مجلس آینده نام جناح آنها را در برگ رای بنویسند.

رفتار تلخ تر و خطرناک تر این است که این قبیل افراد در تلاش سازمان یافته برای حفظ موقعیت سعی دارند از برخی توجیهات انقلابی و ارزشی وام بگیرند. به گونه ای برخی تریبون داران رسماً فرمان حذف و مخالفت با حضور جریان های رقیب خود در اردوی اصلاح طلبان و اعتدالیون صادر می کنند.

خوشبختانه  مقام معظم رهبری در انتخابات گذشته مجموعه ای از مواضع را اتخاذ کردند که باید به عنوان منشور عملی برای حفظ سلامت و آزادی انتخابات آینده رعایت شود. فصل الخطاب ایشان این بود که گفتند رهبری یک رای دارد و کسی از آن با خبر نیست لذا نباید کسانی مدعی شوند که نظر ولایت به سمت یک جریان خاص است یا یک جناح خود را نزدیک به ولایت و حریف را دور از حوزه ولایت معرفی کند. با این تجربه تکلیف بطلان تفکر کسانی که امروز پرچم حذف جریان های درون نظام را برافراشته اند روشن است.

1717

کد N1046153