خطرناکترین نوع نفوذ به روایت احمد توکلی

ایران و آمریکا,احمد توکلی

احمد توکلی در کانال تلگرامی خود نوشت:خطرناکترین و مهمترین نوع نفوذ که برای دشمن کم‌هزینه و برای ما پرهزینه است پذیرش تئوریهایی در اقتصاد و سیاست است که با تعقیب آنها در درجه اول منافع دشمنان ما تأمین می‌شود.

 این، بازی در زمین دشمن است و هیچ استقلالی در آن نخواهد بود و به هضم در سیستم اقتصاد جهانی خواهد انجامید.
در مدل اقتصاد نئوکلاسیک عدالت بحث ثانوی است و اصل این است که رشد اتفاق بیفتد. موضوع سیاستگذاری حکومتها رشد است و اگر گرفتار شدند به‌سراغ کم کردن نابرابری می‌روند. این مدل مورد حمایت نهادهای اقتصادی بین‌المللی یعنی سازمان تجارت جهانی، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است و سیاست تعدیل اقتصادی بر اساس آن تعبیه شده است، نتیجه آن هم همین است که می‌بینیم یعنی ثروتها در جهان به‌سمت کشورهای بزرگتر و در داخل خود کشورها به‌سمت اغنیا سوق می‌یابد. حال اگر کسانی این نظریات را به‌عنوان یک فکر علمی بپذیرند و برای آن سازماندهی کنند و بخواهند آن را در کشورشان اجرا کنند، این افراد محل نفوذ دشمنند نه اینکه خودشان با دشمنند.
این کم‌هزینه‌ترین راه نفوذ است که عده‌ای از دانشمندان کشور را متقاعد سازند که مدلی را دنبال کنند که نتیجه آن تأمین منافع غرب است. البته من اعتقاد ندارم که تمام افرادی که دارای این تفکرات هستند محل نفوذ غربند اما قطعاً تفکری را از دشمن پذیرفته‌اند که نتیجه آن همان است که دشمن می‌خواهد با هزینه بیشتری نفوذ کند.

214

کد N1044527