تصویری کمتر دیده شده از آیت الله هاشمی در کنار مرحوم آیت الله مهدوی کنی

محمدرضا مهدوی‌کنی,اکبر هاشمی رفسنجانی

صفحه اینستاگرام آیت الله هاشمی تصویر زیر را به عنوان تصویری نایاب از آیت الله هاشمی در کنار مرحوم آیت الله مهدوی کنی منتشر کرده است.

17214

کد N1044154