جوکار در گفتگو با مهر:

هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی ناظر بر برجام نیست

سیاسی

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تکذیب اظهارات اخیر رئیس این کمیسیون مبنی بر نظارت هیات رئیسه کمیسیون بر اجرای برجام گفت: همه اعضای کمیسیون ناظر بر برجام هستند.

محمد صالح جوکار در گفتگو با خبرنگار مهر با تکذیب اظهارات رئیس کمیسیون امنیت ملی مبنی بر نظارت هیات رئیسه این کمیسیون بر اجرای برجام گفت: کمیسیون امنیت ملی چنین مصوبه ای نداشته است.

نماینده مردم یزد اظهار داشت: آنچه در کمیسیون امنیت ملی تصویب شد این بود که همه اعضای کمیسیون براساس نقش ذاتی نمایندگان بر اجرای برجام نظارت کنند.

وی با تاکید بر اینکه کمیته و گروه خاصی از سوی کمیسیون مامور بر نظارت بر برجام نشده است، گفت: نظارت بر برجام برعهده تمام اعضای کمیسیون امنیت ملی است.

جوکار تصریح کرد: ساز و کار نظارت بر برجام هم در کمیسیون امنیت ملی تدوین و تصویب خواهد شد.

 

 

کد N1042888