بیانیه وزارت خارجه آمریکا در مورد بازطراحی راکتور اراک

واحد مرکزی خبر نوشت: وزارت امور خارجه آمریکا امروز سه شنبه در خصوص بازطراحی راکتور هسته ای اراک بیانیه ای مطبوعاتی منتشر کرد.

به گزارش پایگاه اینترنتی وزارت امور خارجه آمریکا، مارک تونر سخنگوی این وزارتخانه در بیانیه مطبوعاتی خود نوشت:

ما از انتشار روز گذشته اسناد مربوط به اقدامات مدنظر همه طرفهای ذیربط برجام در خصوص بازطراحی و بازسازی راکتور هسته ای اراک ایران استقبال می کنیم. آقای جان کری وزیر امور خارجه آمریکا به همراه دیگر وزرای امور خارجه گروه پنج بعلاوه یک و ایران و نیز نماینده عالی اتحادیه اروپا این سند را امضا کرد.

این سند گام مهمی به سوی عملیاتی کردن تعهدات ایران در چارچوب برجام و در خصوص راکتور اراک به شمار می رود و یکی از گامهایی است که ایران پیش از روز اجرایی شدن (برجام) انجام می دهد. روز اجرایی شدن هنگامی فرا می رسد که آژانس بین المللی انرژی اتمی تایید کند که ایران همه اقدامات هسته ای لازم مندرج در متن برجام را تکمیل کرده و به انجام رسانده است.

این پروژه، راکتور اراک را به نحوی بازطراحی و بازسازی خواهد کرد که همه نگرانی های ما در بحث اشاعه را مرتفع و از تبدیل پلوتونیوم به ماده شکافت پذیر سلاح اتمی جلوگیری شود. سندی که دیروز منتشر شد همچنین چارچوبی تعریف و تعیین می کند که طرفهای ذیربط طبق نقش محوله، این پروژه فنی را اجرا کنند.

در این سند، آمریکا متعهد شده است که ضمن ارائه حمایت های فنی و بازنگری طرح این راکتور پیشرفته، کار تجزیه و تحلیل طراحی سوخت و استانداردهای ایمنی -منطبق با قوانین ملی- را هم به عهده داشته باشد تا مطمئن شود که نگرانی های ما در بحث اشاعه برطرف می شود و این طرح با موارد مندرج برجام مطابقت دارد. بعلاوه آمریکا به همراه چین ریاست مشترک گروه کاری پروژه اراک را به عهده خواهد داشت.

آمریکا همچنان به ادامه همکاری نزدیک با اتحادیه اروپا و شرکای پنج بعلاوه یک، و نیز آژانس بین المللی انرژی اتمی به منظور اطمینان از پایبندی ایران به تعهدات خود در خصوص برجام، متعهد می ماند.

5252

کد N1041152