روحانی اینگونه از همتایانش در اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز استقبال کرد

کد N1040841