فیلمی از بمباران مواضع داعش توسط هواپیماهای روسی

دولت روسیه این تصاویر را از بمباران مواضع داعش در سوریه منتشر کرده است.

فیلمی از بمباران مواضع داعش توسط هواپیماهای روسیدولت روسیه این تصاویر را از بمباران مواضع داعش در سوریه منتشر کرده است.

 

 

منبع: فیگارو

52310

کد N1040534