فیلم/تمرین صربها برای مبارزه با تروریسم

سیاسی

بین الملل: پلیس و ارتش و دستگاه اطلاعاتی صربستان تمرینات گسترده و ویژه ای برای مبارزه با گروه های تروریستی در بلگراد پایتخت این کشور انجام داد. در این تمرین از همه سلاح های جدید استفاده شد.

.

کد N1039409