«بان کی مون» خبر داد:

برگزاری کنفرانس برای بازگرداندن آوارگان سوری

سیاسی

دبیر کل سازمان ملل متحد از برگزاری کنفرانسی در آینده نزدیک جهت بازگرداندن آوارگان و پناهدگان سوری به کشورشان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «بان کی مون» دبیر کل سازمان ملل متحد از برگزاری کنفرانسی برای بازگرداندن میلیون ها آواره سوری به کشورشان در فروردین ماه خبر داد.

بان همچنین از شبهات بی اساس و شک های بی مورد در رابطه با پناهندگان و مهاجران مسلمان ابراز نگرانی کرد.

وی در این راستا افزود: باید از تفرقه افکنی و تخریب در خصوص اقداماتی که گاهی به نفع تروریست ها تمام می شود برحذر بود و ما نه تنها باید درها را برای این آوارگان باز کنیم بلکه باید دل های خود را به روی وحدت، تسامح و تعددگرایی و همزیستی بگشاییم.

بان کی مون گفت: کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، در ماه مارس (فروردین ماه) کنفرانسی را به منظور به دست آوردن تعهدات کشورها برای بازگرداندن پناهندگان سوری و کمک به آوارگان جهت یافتن پناهگاه برگزار خواهد کرد.

کد N1039250