مقایسه رای جلیلی با ژوله در برنامه کمدی تلویزیون

سعید جلیلی سه‌شنبه هفته گذشته مهمان دانشگاه یزد بود تا در جمع دانشجویان این دانشگاه سخنرانی کند. سوال یکی از دانشجویان در سالن آمفی تئاتر را از او ببینید.

مقایسه رای جلیلی با ژوله در برنامه کمدی تلویزیونسعید جلیلی سه‌شنبه هفته گذشته مهمان دانشگاه یزد بود تا در جمع دانشجویان این دانشگاه سخنرانی کند. سوال یکی از دانشجویان در سالن آمفی تئاتر را از او ببینید.

 

 

کد N1038311