بانویی که برای نخستین بار در جهان عرب رییس مجلس شد/ تصاویر

کد N1036975